เห็ดหลินจือ

มลภาวะทางอากาศทำให้เกิดโรคมะเร็ง

เห็ดหลินจือ“มลภาวะทางอากาศ” หลายคนคงคิดถึง ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ละอองในอากาศ หรือควันจากบุหรี่ รวมถึงกลิ่นของสารเคมีเช่น ไอระเหยน้ำมัน ไอระเหยของน้ำยาทาเล็บ ตัวทำละลายต่างๆ หรือแม้กระทั่งกลิ่นหรือไอระเหยของสีทาบ้าน กาว เรียกได้ว่าทุกๆ อย่างที่อยู่ในอากาศ เมื่อเข้าสู่ร่างแล้วเป็นอันตรายต่อชีวิต ต่อระบบภายในของร่างกายนั่นคือ “มลภาวะทางอากาศ”

มลภาวะทางอากาศทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงมากมาย เช่น โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคมะเร็ง, โรคหืดโรคปอดอุดกั้น และนำไปสู่อวัยวะของร่างกายล้มเหลว ผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระของสหราชอาณาจักรและนักวิจัยจากเนเธอร์แลนด์ ร่วมกันทำการทดลองเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างมลพิษในอากาศกับโรคหัวใจ โดยพบว่าฝุ่นละอองมลภาวะขนาดเล็กหรือนาโนพาร์ทิเคิลส์ (Nanoparticles) สามารถทะลุผ่านระบบกรองของจมูกและปอดเข้าสู่กระแสเลือดได้ ซึ่งอาจไปกระตุ้นการเกิดโรคหัวใจหรือทำให้ผู้ป่วยโรคนี้มีอาการแย่ลง

มีงานศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์วอชิงตัน พบว่า คนในสหรัฐอเมริกาได้ป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น นักวิจัยนำข้อมูลจากสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมสหรัฐและองค์การนาซ่ามาเปรียบเทียบระหว่างการทำงานของไต กับสภาพภูมิอากาศพบว่ามีประชากรรายใหม่ที่ป่วยด้วยโรคไตจำนวน 44,793 คน และมี 2,438 คนที่ป่วยเป็นโรคไตวายหรือไตล้มเหลวเชื่อว่าอาจเป็นผลมาจากระดับมลภาวะทางอากาศที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักป้องกันสิ่งแวดล้อมสหรัตน์กำหนด

จะอย่างไรก็ตาม อนุภาคฝุ่นละอองสิ่งสกปรกหมอกควันของเหลวที่มองไม่เห็นอากาศล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกาย มวลพิษจะเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้ไตต้องทำงานหนัก เพราะไตจะทำหน้าที่เป็นตัวกองเลือดและอนุภาคที่เล็กแม้จะมีระดับต่ำแต่ก็สามารถส่งผลเสียต่อไตได้ ซึ่งถ้าได้รับในปริมาณสูงก็จะทำลายระบบการทำงานของไตมากขึ้น